Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Powrót

Projekt "U nas w Kulicach"

Stowarzyszenie Miłośników Pelplina we współpracy z Zespołem Kształcenia i Wychowania w Kulicach i Miejskim Ośrodkiem Kultury było realizatorem projektu pod nazwą „U nas w Kulicach”. Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Pelplin w wys. 3 tys. zł w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Z pozyskanych środków zakupiono instrumenty muzyczne do wykorzystania działalności zespołu folklorystycznego działającego w Szkole w Kulicach oraz zorganizowano zajęcia edukacyjne i festyn rodzinny.

Podczas realizacji projektu odbywały się próby z zespołem Kulickie Sztafsiranty, który następnie zaprezentował się podczas festynu w dniu 11 czerwca 2016. Próby odbywały się z podziałem na grupy: 1 grupa przygotowanie scenki kociewskiej „Jak rodzina syna wyprawiła do Gdańska”, 2 grupa przygotowanie tańców i piosenek kociewskich.

Po nawiązaniu współpracy z miejscowym pszczelarzem panem Kazimierzem Stosikiem odbyły się dwa spotkania dla klasy pierwszej i drugiej kulickiej Szkoły. Dzieci dowiedziały się skąd bierze się miód, jak zbudowany jest ul oraz dowiedziały się o życiu i obyczajach pszczół. Natomiast pan Stanisław Wysocki przeprowadził dla uczniów klas 4 i 5 pokazy, pogadanki na temat myślistwa  i ochrony lasu. W klasie 2 i 3 gimnazjum zorganizowane zostały warsztaty pieczenia ciasta drożdżowego. Zajęcia prowadziła pani Iwona Wiśniewska- sołtys sołectwa Kulice. Upieczonym przez siebie ciastem drożdżowym młodzież częstowała uczestników festynu 11 czerwca 2016.

Zwieńczeniem projektu był festyn „U nas w Kulicach”, który odbył się 11 czerwca. Dzięki zaangażowaniu wielu osób: pracowników Szkoły, Rady Rodziców i uczniów – mogliśmy świetnie się bawić w sobotnie popołudnie. Niebywałą atrakcją były stanowiska: Koła Myśliwskiego „Kociewiak”, pszczelarskie, wikliniarskie i hafciarskie. Na uczestników festynu czekały konkurencje z atrakcyjnymi nagrodami, loteria fantowa, stoisko Szkoły Promującej Zdrowie ze zdrowym poczęstunkiem, stoisko z produktami mlecznymi – w ramach projektu edukacyjnego gimnazjalistów, malowanie twarzy i baloniki dla najmłodszych. Podczas festynu odbył się konkurs plastyczny „U nas w Kulicach”. Największą aktywnością wykazali się przedszkolacy i uczniowie klas młodszych.

Program artystyczny festynu:
- występ zespołu regionalnego „Kulickie Sztafsiranty”,
- tańce w wykonaniu grup przedszkolnych,
- piosenka przygotowana przez uczniów klasy drugiej,
- występ zespołu D-mollki.
Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas.

Projekt został dofinansowany przez Gminę Pelplin


Zobacz archiwum