Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Powrót

Pogromcy pyłów już w akcji

Projekt "Pogromcy Pyłów - wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Pelplin" ma na celu uświadomienia faktu zanieczyszczenia środowiska poprzez niską emisję oraz podjęcie działań do ograniczenia tego negatywnego zjawiska. W ramach projektu, na terenie Gminy Pelplin zainstalowane zostaną cztery, wykonane we własnym zakresie, czujniki pyłów umożliwiające stały monitoring zanieczyszczeń. Pomiary dostępne będą online 24/7.

Ponadto prowadzona będzie edukacja dzieci i młodzieży w zakresie procesu spalania i negatywnych skutków palenia śmieci. Zaplanowano cykl spotkań w placówkach edukacyjnych. Natomiast do dorosłych mieszkańców gminy skierowana będzie edukacja w zakresie spalania w kotłach metodą "od góry", a także metod oszczędzania energii. Zorganizowany zostanie happening na terenie targowiska miejskiego w Pelplinie.

Pomysłodawcą i liderem projektu jest Rafał Deska, nauczyciel fizyki w lokalnym Liceum i Collegium. Informacje o projekcie zamieszczane będą na portalu Facebook YouTube.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Powiatu Tczewskiego w wys. 1950 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 7700 zł.

Będziemy informować o realizacji projektu.

 

 


Zobacz archiwum