Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Powrót

Zaproszenie członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie

Serdecznie zapraszam na obrady zwykłego, sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Pelplina, które odbędzie się w czwartek 16 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 2A. Początek o godz. 19.00.

Planowany przebieg zebrania:

1. Powitanie zebranych.

2. Przedstawienie informacji z pozyskania środków z jednego procenta od podatku.

3. Informacja o programie stypendialnym im. Ornassów.

4. Informacja o zrealizowanych projektach w 2017 roku.

5. Plany na najbliższy rok.

6. Informacja o członkach Stowarzyszenia.

7. Informacja o składkach członkowskich, o wpłatach.

8. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

Propozycje swoich tematów do omówienia na zebraniu proszę kierować na adres lagapiotr@gmail.com lub telefonicznie 605 477 499.

Piotr Łaga - prezes zarządu


Zobacz archiwum