Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Powrót

Komunikat dot. likwidacji Stowarzyszenia

Uprzejmie informuję, że Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków  Stowarzyszenia Miłośników Pelplina w dniu 11 października 2019 roku podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Główne przyczyny to:

- spadek zainteresowania działalnością Stowarzyszenia w ostatnich latach

- rezygnacja z aktywności w Stowarzyszeniu większości dotychczasowych członków

- brak czasu i możliwości większego zaangażowania członków pozostających w Stowarzyszeniu

Obecnie Stowarzyszenie jest w okresie likwidacji (wpis do KRS z dnia 03.01.2020). Komisję likwidacyjną reprezentuje dotychczasowy prezes Piotr Łaga,

Kontakt: tel. 605 477 499, smp.pelplin@op.pl

Ewentualne roszczenia do Stowarzyszenia Miłośników Pelplina w likwidacji proszę zgłaszać do 3 lutego 2020 r.

 

Piotr Łaga


Zobacz archiwum