Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Powrót

Projekt Grundtviga

W 2012 roku złożono raport końcowy z realizacji Projektu Partnerskiego Grundtviga, w ramach programu  -Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: Potentiate Integration and Tasks for Adult learners Giving them Opportunities for Relations All over Europe; Wzmacnianie integracji i zadań dla uczących się dorosłych, dając im okazje do wzmocnienia relacji i związku z całą Europą.

Projekt maił na celu promowanie edukacji, współpracy, mobilności, wymiany dorosłych w takich grupach jak imigranci, mniejszości społeczne, grupy etniczne, pochodzące z europejskich obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu było większe uczestnictwo w życiu społecznym poszczególnych grup społecznych, integracja, wzmocnienie własnej wartości i własnego potencjału, wypromowanie możliwości integracji społecznej i kulturalnej, wzmocnienie i podniesienie poziomu wykształcenia.

W projekcie uczestniczyły cztery państwa: Wielka Brytania, Turcja, Polska i Grecja.

Projekt otrzymał dofinansowanie  z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie, w ramach z Programu - Projekty Partnerskie Grundtviga, Nr umowy - 2010-1-IT2-GRU06-14022 8. 27 listopada 2012 Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” zaakceptowała raport końcowy z realizacji projektu.


Zobacz archiwum