Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Powrót

Pokoloruj przyszłość

Stowarzyszenie Miłośników Pelplina przygotowało i złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Pokoloruj przyszłość – budujemy społeczność obywatelską” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany jest głównie do młodzieży i osób z nią pracujących z terenu gminy Pelplin i ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Głównymi działaniami będą: cykl warsztatów aktywizujących młodzież, spotkania szkoleniowe, organizacja zajęć artystycznych, organizacja konferencji z udziałem partnerów z organizacji pozarządowych z Irlandii i Włoch dot. metod pracy z młodzieżą oraz dzielenia się własnym doświadczeniem. Partnerem będzie Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, a ponadto placówki oświatowe i samorząd gminy. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększający dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich funkcjonował w latach 2005-2007 jako Program Rządowy. W roku 2008 w celu jego realizacji stworzono rezerwę celową budżetu państwa. W latach 2009 - 2013 podstawą funkcjonowania FIO stał się Program Operacyjny. Czekamy na wyniki konkursu.

Zobacz archiwum