Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Powrót

Przygotowujemy projekt w ramach Programu Erasmus+

Stowarzyszenie Miłośników Pelplina przygotowuje wniosek związany z udziałem w Programie Erasmus+.  Działania dotyczą obszaru Edukacja dorosłych, który kontynuuje tradycje programu Grundtvig, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Wszystkich członków Stowarzyszenia, zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w działaniach związanych z programem Erasmus Edukacja Dorosłych, zapraszamy do kontaktu z prezesem. W ramach przygotowywanego projektu Mobilność kadry edukacji dorosłych przyjmowane są zgłoszenia chętnych osób, członków Stowarzyszenia, do udziału w projekcie.


Zobacz archiwum