Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Przyznano stypendia Ornassów.

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej. Dnia 14 czerwca 2011 r. w Pelplinie, zebrała się Kapituła Stypendialna, która oceniła wnioski i prace nadesłane w ramach VI edycji stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Komisja obradowała w składzie: fundatorka Teresa Thiel-Ornass, poseł na Sejm RP Jan Kulas, przewodniczący Kapituły Bogdan Wiśniewski, Anna Szczygeł, Anna Mazurek-Klein, Elżbieta Prokopska oraz Piotr (...)

 
Zobacz archiwum