Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Projekt Grundtviga

W 2012 roku złożono raport końcowy z realizacji Projektu Partnerskiego Grundtviga, w ramach programu  -Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: Potentiate Integration and Tasks for Adult learners Giving them Opportunities for Relations All over Europe; Wzmacnianie integracji i zadań dla uczących się dorosłych, dając im okazje do wzmocnienia relacji i związku z całą Europą. Projekt maił na celu promowanie edukacji, współpracy, mobilności, wymiany (...)

 
Zobacz archiwum