Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Pokoloruj przyszłość

Pokoloruj przyszłość

Stowarzyszenie Miłośników Pelplina przygotowało i złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Pokoloruj przyszłość – budujemy społeczność obywatelską” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany jest głównie do młodzieży i osób z nią pracujących z terenu gminy Pelplin i ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Głównymi działaniami będą: cykl warsztatów aktywizujących młodzież, spotkania szkoleniowe, organizacja (...)

 
Zobacz archiwum