Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Aktualności

Przyznano stypendia w ramach XI edycji

Przyznano stypendia w ramach XI edycji

27 czerwca 2016 roku w Pelplinie przyznano stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W ramach XI edycji napłynęło 16 wniosków z wymaganymi pracami, których temat brzmiał „Co Ciebie w pelplińskiej katedrze szczególnie zainteresowało, zadziwiło, a co jest w  niej pięknego, może tajemniczego”. Stypendia otrzymało 7 osób. Więcej  

 

Projekt "U nas w Kulicach"

Projekt

Stowarzyszenie Miłośników Pelplina we współpracy z Zespołem Kształcenia i Wychowania w Kulicach i Miejskim Ośrodkiem Kultury było realizatorem projektu pod nazwą „U nas w Kulicach”. Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Pelplin w wys. 3 tys. zł w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z pozyskanych środków zakupiono instrumenty muzyczne do wykorzystania działalności zespołu folklorystycznego (...)

 
Zobacz archiwum