Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

Projekt „Sztuką jest pomaganie”

Projekt „Sztuką jest pomaganie” realizowany był przez Grupę Wolontariatu działającego w ramach Stowarzyszenia Miłośników Pelplina. Miał na celu wskazanie i nauczenie różnych aktywności społecznej młodych ludzi. W ramach projektu zrealizowany został cykl spotkań poświęconych sztuce pomagania potrzebującym. Zakres tematyczny tych spotkań obejmował aspekty działań charytatywnych i opieki nad potrzebującymi, ideę i etykę pracy wolontariusza, kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży. W zajęciach uczestniczyło systematycznie 40 osób – tyle liczy grupa. W warsztatach wzięli udział wolontariusze  40 osób,  podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS, 15 osób, niepełnosprawna dziewczynka Weronika Królikowska z rodziną, zaproszeni goście i opiekunowie grup. Łącznie około 60 osób. Projekt został dofinansowany przez Gminę Pelplin w wys. 2 tys. zł.