Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

"Wszystkie barwy lipca" w Pelplinie

Warsztaty tańca, warsztaty plastyczne, zabawy i wspólne wyjazdy, wypełniły tygodniową wymianę młodzieży polskiej i irlandzkiej. Stowarzyszenie Miłośników Pelplina we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pelplinie zorganizowało projekt pod nazwą „Wszystkie barwy lipca – młodzieżowa twórczość artystyczna”. Do Polski przyjechała 10-soobowa grupa młodzieży z dwoma opiekunami. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczyło 18 młodych osób. Wymiana młodzieży została dofinansowana przez Komisję Europejską w ramach Akcji 1.1 Programu „Młodzież w działaniu”.

Goście z Irlandii przejechali do Pelplina w środę 9 lipca i już wtedy mieli okazję zapoznać się z naszą młodzieżą. Następnego dnia do południa cała grupa integrowała się przy wspólnych zabawach. Natomiast w południe wszyscy udali się do Bukowca na Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Irlandczycy mogli w ten sposób poznać trochę naszej regionalnej tradycji i zwyczajów. W piątek 11 lipca większość dnia uczestnicy wymiany spędzili w Gdańsku. Tam zwiedzili starówkę i mieli dużo czasu na wspólne przebywanie i zakupy. Kolejne dwa dni upłynęły przede wszystkim na wspólnych warsztatach w ramach, których młodzież przygotowała przedstawienie. Uczestnicy pracowali w wymieszanych grupach: tanecznej, plastycznej, aktorskiej. Efekty tej pracy zostały zaprezentowane podczas spotkania z władzami miasta we wtorek. W samo południe uczestników wymiany młodzieżowej odwiedził burmistrz miasta i gminy Pelplin Andrzej Stanuch, zastępca burmistrza Tadeusz Błędzki oraz pani sekretarz Jolanta Ligmanowska. Tematem przedstawienia była ochrona środowiska i przyjaźń. Po przedstawieniu pan burmistrz podziękował za aktywny udział młodzieży, podziękował organizatorom wymiany i życzył młodzieży dalszych, bogatych doświadczeń. W swoim słowie burmistrz przypomniał również, że wymiana młodzieży jest efektem podpisanego rok temu porozumienia o współpracy Pelplina z Neewcastle West w Irlandii. To już druga wymiana młodzieży w ramach tego partnerstwa.

W sobotni wieczór odbyło się ognisko z zabawami i śpiewami. Młodzież do późnych godzin bawiła się na pięknym placu rekreacyjnym w DPS w Pelplinie. W niedzielę natomiast w ZS nr 1 odbyła się dyskoteka. Były też zajęcia sportowe, które tak bardzo lubią Irlandczycy. Goście nauczyli młodzież polską zasad gry w baseball. W poniedziałek wszyscy udali się do Sopotu i Gdyni. Pogoda i woda w Bałtyku zachęciła znaczą grupę do kąpieli, a wszystkich do spacerów i gry w piłkę na plaży. W przedostatni dzień pobytu w Polsce uczestnicy wymiany zwiedzili zamek w Malborku. Tego dnia odbyło się też podsumowanie całego projektu.