Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

Projekt „Autopilot – za sterami własnego życia”

Od czerwca 2010 roku Stowarzyszenie Miłośników Pelplina realizuje projekt pod nazwą „AUTOPILOT - za sterami własnego życia”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, w ramach ogólnopolskiego programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse 2010”. W działaniach projektu udział bierze 25 młodych osób z Pelplina w wieku od 13 do 18 lat.

AUTOPILOT - za sterami własnego życia, to projekt mający na celu wsparcie i rozwój młodzieży poprzez realizację działań, których osią tematyczną będzie budowa własnego wizerunku, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Metody pracy wykorzystywane przy realizacji działań, to kursy, zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne, praca w grupach, praca indywidualna. W ramach projektu młodzież uczestniczyć będzie w kursie autoprezentacji, kursie szybkiego zapamiętywania, odbędą się warsztaty fotograficzne oraz spotkanie ze stylistą i fryzjerem. Każde z działań będzie miało wpływ na realizację ostatniego przedsięwzięcia grupy projektowej, którym będzie realizacja filmu promocyjnego o Pelplinie. Wykonany produkt, młodzież zaprezentuje lokalnej społeczności podczas Gali Filmowej, którą przygotuje wraz z partnerami projektu w 2011 roku. Projekt realizowany jest przez samą młodzież pod okiem koordynatora Gosi Mokwińskiej. Projekt zakończy się 31 listopada 2011 roku.

Małgorzata Mokwińska - koordynator projektu