Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

Projekt Grundtviga

Stowarzyszenie Miłośników Pelplina przystąpiło do realizacji Projektu Partnerskiego Grundtviga, w ramach programu  -Uczenie się przez całe życie.

 Tytuł projektu: Potentiate Integration and Tasks for Adult learners Giving them Opportunities for Relations All over Europe

Wzmacnianie integracji i zadań dla uczących się dorosłych, dając im okazje do wzmocnienia relacji i związku z całą Europą.

Projekt ma na celu promowanie edukacji, współpracy, mobilności, wymiany dorosłych w takich grupach jak imigranci, mniejszości społeczne, grupy etniczne, pochodzące z europejskich obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt przewiduje wspólne promowanie innowacyjnych metod nauczania, strategii i działań dokonywanych przez organizacje edukacyjne, co powinno zaowocować większym uczestnictwem w życiu społecznym poszczególnych grup społecznych, integracją, wzmocnieniem własnej wartości i własnego potencjału. Celem jest wypromowanie możliwości integracji społecznej i kulturalnej poprzez wzmocnienie i podniesienie poziomu wykształcenia.

Project PIT-GOR ukierunkowany jest również na podnoszenie umiejętności matematyczno-rachunkowych, jak i promocję kursów językowych dla imigrantów, gdyż są one uznawane w kontekście europejskim za kluczowe i podstawowe kompetencje, a także niezbędne środki do ułatwienia rzeczywistego procesu integracyjnego i zdobycia zatrudnienia. 

W projekcie będą uczestniczą cztery państwa: Wielka Brytania, Turcja, Polska i Grecja.

Projekt otrzymał dofinansowanie  z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie, w ramach z Programu - Projekty Partnerskie Grundtviga, Nr umowy - 2010-1-IT2-GRU06-14022 8.