Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

Projekt „Młodzi Aktywni”

Projekt realizowany w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku, dzięki któremu młodzież z Gminy i Miasta Pelplin, mogła zdobyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz kwalifikacje uprawniające do pracy w roli opiekuna w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Wymienione wyżej kwalifikacje młodzież uzyskała poprzez uczestnictwo w zajęciach tematycznych oraz kursach Maltańskiej Służby Medycznej i Opiekuna Kolonijnego w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu był rozwój wrażliwości społecznej młodych mieszkańców Pelplina w zakresie dostrzegania potrzeb osób chorych, osób w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, w środowisku lokalnym. Dodatkowo projekt ten miał zapobiegać zobojętnieniu społecznemu w środowisku lokalnym i wzmóc aktywność młodzieży do pracy społecznej w zakresie opieki nad młodszymi koleżankami podczas kolonii i pół-kolonii odbywających się na terenie Gminy i Miasta Pelplin. Istotnym aspektem tego projektu było podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wykreowanie dodatkowych atutów młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Projekt został dofinansowany przez Gminę Pelplin.