Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

"Równaj w górę" w Pelplinie

Projekt dofinansowany z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w wys. 18.300 zł. Dotacja została przyznana na dofinansowanie projektu, którego celem było zwiększenie dostępu młodzieży z gminy Pelplin do nowych i ciekawych form edukacyjnych, a tym samym, zapewnienie im jak najlepszych warunków startu w życie dorosłe.

Realizacja Programu rozpoczęła od 1 sierpnia 2004 r. Powstały trzy zasadnicze grupy robocze. Grupa anglojęzyczna spotykała się we wtorki. W zajęciach uczestniczyło od 8 do 13 osób. W październiku dokonano podziału na dwie grupy zaawansowania. Zajęcia prowadziły nauczycielki języka angielskiego. Zakupiliśmy prenumeratę anglojęzycznego czasopisma „Team”, z którego młodzież korzystała podczas zajęć. Zajęcia trwały 1,5 godz. w każdej grupie. W tym czasie młodzież pracowała nad nowym materiałem, następnie go utrwala poprzez ćwiczenia pisemne i konwersację. Na zajęciach wykorzystywane były także komputery ze stałym łączem internetowym w celu korzystania z ciekawych witryn anglojęzycznych czy też do wyszukiwania różnych materiałów. Młodzież na zajęciach obejrzała kilka filmów w wersji angielskiej.

W zajęciach dziennikarskich uczestniczyło od 4 do 8 osób (3 stanowiska komputerowe). Zajęcia prowadził informatyk, doświadczony wychowawca. Uczestnicy zajęć poznali i doskonalili umiejętności korzystania z podstawowych programów komputerowych, uczyli się skanowania i obróbki tekstów oraz zdjęć, uczyli się budowania strony internetowej.

Grupa wolontariatu. To najliczniejsza grupa, która zawiązała się podczas realizacji programu. Spotkania grupy prowadzone przez prezesa Piotra Łagę odbywały się raz w tygodniu, w piątki i uczestniczyło w nich średnio 15 – 20 osób. Pracę z tą grupą rozpoczęto od spotkania szkoleniowego, na którym koordynator projektu przedstawił zagadnienia formalo-prawne działania wolontariuszy w Polsce, ogólną wiedzę o stowarzyszeniach, informacje o możliwościach zaangażowania. W pracę z grupą włączyła się starsza młodzież pracująca, 3 osoby oraz jedna studentka pedagogiki. Na kolejnych zajęciach młodzież zapoznała się z internetowym portalem www.ngo.pl. W listopadzie grupa wyjechała na spotkanie z podopiecznymi do Domu Pomocy Społecznej w Bielawkach, następnie na dzień poświęcony ruchowi hospicyjnemu (Starogard Gd.) oraz spotkała się z kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starogardzie. W grudniu wolontariusze przygotowywali, a następnie uczestniczyli w zbiórce darów prowadzonej przez lokalną Caritas w Pelplinie. W grudniu część osób z tej grupy wzięła udział w wycieczce do kina w Gdańsku. Była to forma nagrody za aktywność i zaangażowanie. W kwietniu 2005 wolontariusze włączyli się do ogólnopolskiej akcji zbiórki środków na rzecz hospicjów pod nazwą „Pola Nadziei”. Młodzież kwestowała na ulicach naszego miasteczka. W okresie od lutego do kwietnia młodzi wolontariusze roznosili ulotki, pisma, listy na temat przekazywania 1% od podatku na cele społeczne.

Kolejną grupą działań były warsztaty doskonalenia różnych umiejętności przydatnych na rynku pracy, we wzajemnej komunikacji, w życiu społecznym. Spotkania warsztatowe odbyły się 24 września i 29 października 2004 i poprowadziła je pani psycholog. Kolejne odbyły się z panią pedagog, a potem. znowu z psychologiem. Średnio w każdym z nich brało udział po 25 osób.

W ramach projektu, w sobotę 11 czerwca 2005 grupa młodzieży z naszej gminy (45 osób z Pelplina, Kulic i Rajków) wzięła udział w Festiwalu pod nazwą „Młodzi i Miłość”, który odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. Festiwal w Gdańsku zorganizowany został już po raz ósmy. Oprócz muzyki i wspólnego śpiewu, młodzież miała okazję wysłuchać bardzo cennej konferencji na temat dorastania, miłości, najważniejszych wartości, wygłoszonej przez ks. dr Marka Dziewieckiego Po konferencji młodzież dyskutowała w grupach. Po południu, na polanie przed papieskim ołtarzem sprawowana była uroczysta Msza św. Był to czas spotkania z żywym Kościołem, czas nowej ewangelizacji. Już wieczorem całą grupą udaliśmy się także na godzinny spacer po Sopocie. W Pelplinie byliśmy dopiero przed 22.00.

Z zajęć projektu skorzystały bezpośrednio 52 osoby, a pośrednio 90 osób.

 

 

 

 
Prezes Piotr Łaga prowadził niektóre zajęcia, w tym z grupą wolontariatu
Spotkanie w z przedstawicielami lokalnych władz
Pani Basia Kątnik prowadziła znakomite warsztaty
Zajęcia grupy wolontariatu pod kierunkiem Kasi Mokwińskiej (w siedzibie Stowarzyszenia)