Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

Realizacja projektu „Aktywni przez sport”

Projekt był realizowany przez grupę młodzieży z Pelplina. Stowarzyszenie było partnerem dla tej grupy, organizacją, która użyczyła konta i wspomogła działania. Projekt dotyczył przygotowania placu zabaw, w tym boisk dla dzieci i młodzieży – uczestników Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży w Pelplinie w okresie od lipca do końca października 2005. Projekt został dofinansowany przez Fundację Pro Bono Poloniae w wys. 8.000,00 zł na podstawie umowy między Fundacją, a Stowarzyszeniem  (nr AW 21/2005 z dnia 27.04.2005). W ramach projektu wykonano boiska do piłki nożnej (małe) oraz do siatkówki. Zostały także zakupione ławki i stoły. Utworzony został Parafialny Uczniowski Klub Sportowy. Jest on dla wielu młodych ludzi okazją do rozwijania swoich talentów, a przede wszystkim młodzi chłopcy mogą w bezpieczny sposób i pod okiem wychowawcy spędzić swój wolny czas.

Ministranci zbierają kamienie z pola, gdzie powstanie boisko
Zaorany teren pod przyszłe boisko