Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

Stowarzyszenie na Jarmarku Cysterskim

W latach 2005 - 2009 Stowarzyszenie brało aktywny udział w realizacji Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie.

Stowarzyszenie po raz pierwszy uczestniczyło w przygotowaniach i realizacji Jarmarku w 2005 roku. Od kilku lat Jarmark Cysterski jest największą imprezą plenerową w gminie Pelplin. Prezes Stowarzyszenia Piotr Łaga przygotowywał wnioski o dofiansowanie Jarmarku przez  Samorząd Województwa Pomorskiego. W latach 2005, 2006, 2007 zaowocowało to otrzymaniem dotacji po 7 tys. zł każdego roku, a w latach 2008 i 2009 po 5 tys. zł.  Stowarzyszenie Miłośników Pelplina wzięło współodpowiedzialność za przygotowanie plakatów, ulotek, części dekoracji wydania publikacji w 2005 roku „Pelplin na szlaku cysterskim”. Ponadto ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego sfinansowano zakup tak ważnych rekwizytów, jakimi były mała matryca do wybijania monet - cystenów pelplińskich oraz same mosiężne krążki.

W 2005 roku - Realizacja projektu pod nazwą „Zajęcia integracyjno-rekreacyjne podczas Jarmarku”. Zorganizowaliśmy dwa punkty rekreacyjne (ścianka wspinaczkowa i wspinaczka po skrzynkach). Projekt dofinansowany przez Gminę Pelplin w wys. 1.760,00 zł.  Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z Klubem NEPTUN z Gdańska, który w ramach swojej działalności prowadzi różne sekcje sportowe. Ścianka wspinaczkowa i wchodzenie po skrzynkach cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Już po chwili od otwarcia Jarmarku do obu stoisk ustawiła się kolejka dzieci i młodzieży.