Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

Wspólna realizacja projektu pod nazwą „Śpiewać i grać każdy może”

Projekt dotyczył wsparcia działalności zespołu muzycznego (młodzieżowego) Quo vadis oraz spotkań-warsztatów dla dzieci i młodzieży, która uczyła się grać na różnych instrumentach. Stowarzyszenie było partnerem dla grupy młodzieżowej, organizacją, która użyczyła konta i wspomogła działania. Projekt był realizowany w okresie od września do końca grudnia 2005 wspólnie z członkami zespołu muzycznego i grupą młodych wolontariuszy. Projekt został dofinansowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w wys. 7.000,00 zł. Z dotacji zakupiono instrumenty, nagłośnienie, materiały edukacyjne i pomocnicze, art. spożywcze do poczęstunku.