Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

Akademia pamięci

Cel projektu – promocja wolontariatu i praca na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie oferty zajęć rozwijających predyspozycje młodzieży oraz promocja miasta Pelplina.

Rezultaty: 

- nowe umiejętności determinujące rozwój osobisty 35-osobowej grupy młodzieży

- nabywanie umiejętności dzielenia się wiedzą w lokalnym środowisku

- promocja Pelplina jako małej ojczyzny poprzez stworzenie gry pamięciowej

- przekazanie świetlic działających w mieście Pelplin stworzonej gry

- integracja młodzieży oraz zachęcenie młodzieży do pracy na rzecz środowiska lokalnego

 

Zakładane cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte. 35-osobowa grupa młodzieży uczestniczyła  w kursie szybkiego czytania i zapamiętywania. Po realizacji kursu, wszystkie osoby zwiększyły swoje umiejętności zapamiętywania, zwiększyła się również integracja młodzieży oraz świadomość o możliwości osiągnięcia sukcesu. Rezultatem projektu jest stworzenie przez młodzież gry pamięciowej o Pelplinie, która została już przekazana do świetlic skupiających dzieci na terenie Miasta Pelplina. Gra pamięciowa prezentuje zakątki miasta i powstała ze zdjęć wykonanych przez uczestników projektu. Gra została zaprojektowana w taki sposób, by była również elementem promującym miasto. Celem głównym projektu było zwiększenie promocji wolontariatu. Dzięki projektowi Akademia Pamięci młodzież skupiła się nad pracą z dziećmi, czego efektem była promocja gry w ramach zajęć wakacyjnych. Młodzież zintegrowała się z dziećmi Miasta i Gminy Pelplin, zachęcając  ich do wszelkiej aktywności na rzecz naszej małej ojczyzny oraz rozwijania swoich predyspozycji poprzez ćwiczenie pamięci.

 

Osiągnięte rezultaty zakładane w projekcie:

  1. Integracja młodzieży uczestniczącej w projekcie
  2. Nabycie nowych umiejętności – treningu pamięci oraz dzielenie się wiedzą
  3. Promocja Pelplina przez grę prezentującą ciekawe miejsca w mieście

 

Rezultaty dodatkowe:

  1. Zaangażowanie rodziców w wykonanie gry pamięciowej
  2. Integracja młodzieży z dziećmi z terenu Miasta i Gminy Pelplin
  3. Zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w pomoc wykonania działania

Działania pod hasłem Akademia Pamięci rozpoczęły się w kwietniu 2011 roku, kiedy to 35 osobowa grupa młodzieży rozpoczęła kurs szybkiego czytania i  zapamiętywania. Trener Mnemotechnik – pan Seweryn Pauch, podzielił grupę na dwie drużyny. Zajęcia odbywały się w mniejszych grupach, raz w tygodniu dla każdej z grup w sumie 10 spotkań po 2 h dla każdej z grup, na zakończenie cyklu spotkań odbyły się 4 spotkania wspólne. Zajęcia realizowane jako trening technik pamięciowych wraz z dodatkowymi zadaniami nauczyły młodzież wykorzystywania metod pamięciowych oraz umiejętności szybkiego czytania.

Wszystkie spotkania odbywały się w salach należących do Parafii  Katedralnej, korzystanie z sali odbywało się na zasadzie partnerskiego porozumienia z proboszczem Parafii Katedralnej ks. infułatem Tadeuszem Brzezińskim.

Podczas wspólnych spotkań w ramach zajęć powtórzono wszystkie zaprezentowane metody oraz skupiono się na stworzeniu gry pamięciowej dla dzieci i młodzieży z Pelplina. Młodzież uczestnicząca w kursie miała za zadanie przygotować fotografie ważnych miejsc w Pelplinie, które jednocześnie mogłyby pokazać piękno i atrakcyjność miasta. Fotografie zmontowano i przygotowano do druku. Montaż i przygotowanie do druku wykonał uczestnik projektu. Grę wydrukowało Wydawnictwo Bernardinum spółka z o.o. w Pelplinie. Dodatkowo młodzież przygotowała instrukcję do gry oraz zaprojektowała opakowania (woreczki) do gry, korzystając z pomocy rodziny oraz lokalnych przedsiębiorców. Woreczki zlecono do wykonania osobie prowadzącą działalność krawiecką w Pelplinie

Po wykonaniu gry, młodzież zaprezentowała swój pomysł dzieciom uczestniczącym w letnim wypoczynku organizowanym przez Parafię Katedralną – realizując turniej pamięci, ponadto młodzież uczestnicząca w kursie w ramach integracji stworzyła również swój turniej pamięci.

Partnerzy projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, Parafia Katedralna w Pelplinie, Professional Quality  - Katarzyna Mokwińska.

Projekt dofinansowany przez Gminę Pelplin.