Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Projekty

Powrót

Na pomoc

Projekt realizowany w okresie od 1 marca 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Młodzież z grupy wolontariatu mogła uczestniczyć w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej i nabyć umiejętności w zakresie reagowania na zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy, także przy użyciu sprzętu Automated External Defibrillator (AED), czyli obsługi defibrylatora do ratowania w sytuacji zatrzymania układu krążenia u poszkodowanego.

Celem projektu był rozwój wrażliwości społecznej młodych mieszkańców Pelplina w zakresie dostrzegania potrzeb osób w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, w środowisku lokalnym. Dodatkowo projekt ten promował integrację społeczną w środowisku lokalnym poprzez spotkania z przedstawicielami poszczególnych środowisk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Młodzież zapoznała się ze specyfiką pracy i odpowiedzialności w zakresie udzielania pomocy  funkcjonariusza policji, pielęgniarki oraz ratownika medycznego, spotkanie to dodatkowo zaowocowało poznaniem zawodu oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania poszczególnych czynności. Istotnym aspektem tego projektu było podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wykreowanie dodatkowych atutów młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Projekt został dofinansowany przez Gminę Pelplin.

Zdjęcia: Anna German