Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Stypendia Ornassów

Powrót

Przyznano stypendia Ornassów w X edycji

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej.

29 czerwca 2015 roku w Pelplinie przyznano stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W ramach X edycji napłynęło 29 wniosków z wymaganymi pracami, które dotyczyły 25 lat samorządności w Polsce.  

Kapituła obradowała w składzie: sędzia SO Teresa Thiel-Ornass, Bogdan Wiśniewski, Dorota Sakowska i prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina Piotr Łaga.

Po wnikliwej analizie Kapituła postanowiła przyznać stypendia na nowy rok szkolny 14 uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Pelplin. Ponadto 3 kolejne osoby otrzymają wsparcie jednorazowe.

Dzięki Fundatorom z Rodziny Ornassów oraz innych darczyńców, na X edycję stypendialną udało się zebrać kwotę 13 500 zł. Stypendium wypłacane będzie w czterech transzach, w następujących miesiącach: wrzesień 2015, grudzień 2015, luty 2016, maj 2016. Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się we wrześniu 2015 roku w Pelplinie (dokładny termin pozostaje jeszcze do ustalenia).

Programowi pomocy uczniom z gminy Pelplin patronują tak wielkie postacie jak Franciszek Ornass, nauczyciel w Rajkowach w okresie przedwojennym, walczący w obronie Kępy Oksywskiej w 1939 roku, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym  Stutthof; Ryszard Ornass działacz  Polonii  na terenie Wolnego Miasta Gdańska, wysiedlony w 1939 r. do Generalnej Guberni, gdzie podjął współpracę  z  miejscową partyzantką AK, co przypłacił rozstrzelaniem w Bodzentynie oraz Jan Chryzostom Ornass,  wybitny prawnik , który jako jeden z dwóch spośród sędziów na Pomorzu w 1918 r. opowiedział się za Polską i kierował Komisją Plebiscytową z udziałem  S. Żeromskiego i J. Kasprowicza.

Fundatorami stypendium są potomkowie zasłużonej dla ziemi pelplińskiej rodziny Ornassów: Teresa Thiel–Ornass z synami Marcinem Ornass-Kubackim i Hubertem Ornass-Kubackim oraz inne osoby prywatne.

W imieniu Kapituły Stypendialnej

Piotr Łaga, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina

 

Lista osób, które otrzymały stypendia na rok szkolny 2015/16:

1

Choinska Marta

900

 

2

Gdaniec Aniela

800

 

3

Lis Justyna

800

 

4

Wojnowkska Julia

800

 

5

Szafrańska Nikola

800

 

6

Łaniewska Agata

1000

 

7

Romanowicz Jakub

900

 

8

Romanowicz Natalia

900

 

9

Szczepańska Marta

1000

 

10

Szymańska Marta

1000

 

11

Szymański Jakub

1000

 

12

Wensierska Iga

700

 

13

Gorzkowska Diana

1000

 

14

Frost Karolina

1000

 

15

Solecka Weronika

300

jednorazowe

16

Mamel Łukasz

300

jednorazowe

17

Mamel Klaudia

300

jednorazowe

Razem

13500

 

 


Zobacz archiwum