Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Stypendia Ornassów

Powrót

Zaproszenie

W imieniu Fundatorów oraz Kapituły Stypendialnej serdecznie zapraszamy tegorocznych oraz wszystkich dotychczasowych stypendystów  na uroczyste wręczenie stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów, które odbędzie się w sobotę 26 września 2015 roku o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie.

Będzie to X jubileuszowa uroczystość wręczenia stypendiów Ornassów, dlatego zależy nam na obecności tych wszystkich, którzy do tej pory skorzystali z tej pomocy. Liczymy na obecność!


Zobacz archiwum