Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Stypendia Ornassów

Powrót

Przyznano stypendia w ramach XI edycji

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej.

27 czerwca 2016 roku w Pelplinie przyznano stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W ramach XI edycji napłynęło 16 wniosków z wymaganymi pracami, których temat brzmiał „Co Ciebie w pelplińskiej katedrze szczególnie zainteresowało, zadziwiło, a co jest w  niej pięknego, może tajemniczego”.

Kapituła obradowała w składzie: sędzia SO Teresa Thiel-Ornass, Bogdan Wiśniewski, Elżbieta Prokopska, Anna Szczygeł, Mateusz Zieliński, Paweł Bałdowski i prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina Piotr Łaga.

W zgodnej opinii Kapituły, do większości tegorocznych prac uczniowie nie przyłożyli się należycie. Prace zawierają znaczne fragmenty o katedrze skopiowane z dostępnych źródeł, a zbyt mało samodzielnej refleksji. Uwagę Kapituły zwróciła też niewielka ilość nadesłanych prac. Z kilku szkół gminnych nie wpłynął żaden wniosek.  

Kapituła postanowiła przyznać stypendia na nowy rok szkolny 7 osobom: Solecka Weronika, Marcinkiewicz Kaja, Knitter Daria, Kamińska Angelika, Ćwikliński Błażej, Wensierska Kamila, Łaniewska Agata.

Dzięki Fundatorom z Rodziny Ornassów oraz innych darczyńców, na XI edycję stypendialną przeznaczono 10 tys. zł. Stypendium wypłacane będzie w czterech transzach, w następujących miesiącach: wrzesień 2016, grudzień 2016, luty 2017, maj 2017. Wręczenie stypendiów odbędzie się 9 września 2015 roku w Pelplinie.

Programowi pomocy uczniom z gminy Pelplin patronują tak wielkie postacie jak: Franciszek Ornass, nauczyciel w Rajkowach w okresie przedwojennym, walczący w obronie Kępy Oksywskiej w 1939 roku, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym  Stutthof; Ryszard Ornass działacz  Polonii  na terenie Wolnego Miasta Gdańska, wysiedlony w 1939 r. do Generalnej Guberni, gdzie podjął współpracę  z  miejscową partyzantką AK, co przypłacił rozstrzelaniem w Bodzentynie oraz Jan Chryzostom Ornass,  wybitny prawnik , który jako jeden z dwóch spośród sędziów na Pomorzu w 1918 r. opowiedział się za Polską i kierował Komisją Plebiscytową z udziałem  S. Żeromskiego i J. Kasprowicza.

Fundatorami stypendium są potomkowie zasłużonej dla ziemi pelplińskiej rodziny Ornassów: Teresa Thiel–Ornass z synami Marcinem Ornass-Kubackim i Hubertem Ornass-Kubackim oraz inne osoby prywatne.

W imieniu Kapituły Stypendialnej

Piotr Łaga

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina


Zobacz archiwum