Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Stypendia Ornassów

Powrót

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej - XII edycja.

28 czerwca 2017 roku w Pelplinie przyznano stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W ramach XII edycji napłynęło 15 wniosków z wymaganymi pracami, których temat brzmiał „Pamiętając, że budowle i miejsca mają swoją historię i znaczenie w życiu lokalnych społeczności, zaprezentuj swoją opowieść o takiej budowli lub o takim miejscu w najbliższej okolicy”.  

Kapituła stypendialna w składzie z darczyńcami, członkami Stowarzyszenia Miłośników Pelplina, obradowała w składzie: sędzia SO Teresa Thiel-Ornass, Bogdan Wiśniewski, Elżbieta Prokopska, Anna Szczygeł, Mateusz Zieliński, Paweł Bałdowski i prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina Piotr Łaga.

W odróżnieniu od ubiegłego roku, kiedy poziom prac był dość słaby, większość tegorocznych prac stypendialnych jest ciekawa i twórcza. Kapituła postanowiła przyznać stypendia na nowy rok szkolny 9 osobom: Gajos Daria, Kamińska Angelika, Marcinkiewicz Kaja, Milczewski Dominik, Posorski Krzysztof, Solecka Weronika, Szafraniec Zuzanna, Szymański Mateusz, Ćwikliński Błażej.  

Dzięki Fundatorom Rodziny Ornassów oraz innych darczyńców, na XII edycję stypendialną przeznaczono 15200 zł. Stypendium wypłacane będzie w czterech transzach, w następujących miesiącach: wrzesień 2017, grudzień 2017, luty 2018, maj 2018. Wręczenie stypendiów odbędzie się w pierwszej połowie września 2017 roku w Pelplinie.

Programowi pomocy uczniom z gminy Pelplin patronują tak wielkie postacie jak: Franciszek Ornass, nauczyciel w Rajkowach w okresie przedwojennym, walczący w obronie Kępy Oksywskiej w 1939 roku, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym  Stutthof; Ryszard Ornass działacz  Polonii  na terenie Wolnego Miasta Gdańska, wysiedlony w 1939 r. do Generalnej Guberni, gdzie podjął współpracę  z  miejscową partyzantką AK, co przypłacił rozstrzelaniem w Bodzentynie oraz Jan Chryzostom Ornass,  wybitny prawnik , który jako jeden z dwóch spośród sędziów na Pomorzu w 1918 r. opowiedział się za Polską i kierował Komisją Plebiscytową z udziałem  S. Żeromskiego i J. Kasprowicza.

Fundatorami stypendium są potomkowie zasłużonej dla ziemi pelplińskiej rodziny Ornassów: Teresa Thiel–Ornass z synami Marcinem Ornass-Kubackim i Hubertem Ornass-Kubackim oraz inne osoby prywatne.

W imieniu Kapituły Stypendialnej

Piotr Łaga

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina


Zobacz archiwum