Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Stypendia Ornassów

Powrót

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej

5 lipca 2018 roku w Pelplinie odbyło się posiedzenie Kapituły Stypendialnej w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W ramach XIII edycji napłynęło 5 wniosków z wymaganymi pracami, których temat nawiązywał do 100.lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Kapituła stypendialna w składzie z darczyńcami, których reprezentowała sędzia SO Teresa Thiel-Ornass, postanowiła o przyznaniu stypendiów dla 4 osób: Jacek Makowski, Wojciech Malinowski, Daria Knitter i Kaja Marcinkiewicz.

Wręczenie stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów odbędzie się 12 września 2018, godz. 15.00 w Ośrodku Kultury w Pelplinie.

Kapituła omówiła tegoroczną edycję oraz podsumowała działalność stypendiów Ornassów kilku ostatnich lat. Z uwagi na wyczerpanie po 13 latach formuły funkcjonowania Funduszu Stypendialnego (radykalne zmniejszenie w b.r. ilości wniosków: w terminie wpłynęły 3 prace, w przedłużonym doszły jedynie 2 prace), Darczyńcy w porozumieniu z Kapitułą Stypendialną podjęli decyzję o zakończeniu programu stypendialnego im. Ornassów w gminie Pelplin.

Kapituła Stypendialna w pełni przychyliła się do propozycji p. Teresy Thiel-Ornass upamiętnienia Patrona Stypendiów im. Ornassów, Franciszka Ornassa, działacza Polskiego Związku Zachodniego, nauczyciela w Gdyni odznaczonego za jej obronę krzyżem Virtutii Militari, rozstrzelanego w obozie Stutthof, poprzez nadanie Jego imienia jednej z ulic czy skweru w Pelplinie. W związku z tym postanowiono, że Kapituła wystąpi w tej sprawie ze stosownym wnioskiem do Rady Miejskiej w Pelplinie.

W celu podsumowania 13.letniej działalności stypendiów Ornasów w gminie Pelplin, Kapituła postanowiła także przygotować publikację książkową, która obejmować będzie informacje o patronach programu stypendialnego, opis działalności, podsumowania statystyczne oraz wybrane prace stypendystów.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Kapituły p. Bogdan Wiśniewski poddał pod rozwagę potrzebę kontynuacji, dalszej obecności funduszu Ornassów, z uwagi na wartość, idei leżących u podstaw funkcjonowania Funduszu Stypendialnego, t.j. promowanie wartości patriotycznych, chrześcijańskich, tożsamościowych, poprzez ustanowienie dorocznej nagrody imienia dotychczasowych Patronów dla wybitnych osób zasłużonych dla gminy Pelplin w różnych dziedzinach aktywności. W tej kwestii ostateczna decyzja zostanie podjęta po porozumieniu się z dotychczasowymi Darczyńcami.

Programowi pomocy uczniom z gminy Pelplin patronują tak wielkie postacie jak: Franciszek Ornass, nauczyciel w Rajkowach w okresie przedwojennym, walczący w obronie Kępy Oksywskiej w 1939 roku, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym  Stutthof; Ryszard Ornass działacz  Polonii  na terenie Wolnego Miasta Gdańska, wysiedlony w 1939 r. do Generalnej Guberni, gdzie podjął współpracę  z  miejscową partyzantką AK, co przypłacił rozstrzelaniem w Bodzentynie oraz Jan Chryzostom Ornass,  wybitny prawnik , który jako jeden z dwóch spośród sędziów na Pomorzu w 1918 r. opowiedział się za Polską i kierował Komisją Plebiscytową z udziałem  S. Żeromskiego i J. Kasprowicza.

Fundatorami stypendium są potomkowie zasłużonej dla ziemi pelplińskiej rodziny Ornassów: Teresa Thiel–Ornass z synami Marcinem Ornass-Kubackim i Hubertem Ornass-Kubackim oraz inne osoby prywatne.

 

W imieniu Kapituły Stypendialnej

Piotr Łaga

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina

 


Zobacz archiwum