Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Stypendia Ornassów

Powrót

O patronach programu stypendialnego

Ora et labora - tę sentencję, kształtującą charyzmat zakonu cysterskiego w Pelplinie, przekazał w rodzinnej tradycji nasz dziad i pradziad Eugeniusz Ornass, uczeń pelplińskiego – podobnie  jak większość młodzieży męskiej z Ornasowa k. Pelplina – słynącego z polskości Collegium Marianum. Ta myśl, módl się i pracuj,  kształtowała postawy najwybitniejszych przodków rodziny Ornass, których pamięć, my potomkowie, chcemy uczcić poprzez ufundowanie stypendiów, pragnąc w ten sposób  wesprzeć  dzieci i młodzież z naszej rodzinnej, małej ojczyzny Pelplińskiej, młodzież, która z powodu trudności materialnych nie może w pełni rozwijać swych zdolności i talentów.

Zamiarem naszym jest uczczenie pamięci Franciszka Ornassa - nauczyciela  urodzonego w Rajkowach k. Pelplina, w rodzinie ziemiańskiej, który wyniesione z domu rodzinnego wartości poświadczył całym swym życiem - najpierw poprzez pracę nauczycielską , zaangażowanie w działalność patriotyczną w Związku Zachodnim, następnie mężny udział w obronie Kępy Oksywskiej w 1939 r., za co został odznaczony Krzyżem Virtuti  Militari, a w końcu uwięzieniem i rozstrzelaniem w obozie koncentracyjnym  Stutthof.

Pamięć rodzinna, którą chcemy utrwalić, obejmuje również postać Jana Chryzostoma Ornassa,  wybitnego prawnika , który jako jeden z dwóch, spośród sędziów na Pomorzu, w 1918 r. opowiedział się za Polską i kierował Komisją Plebiscytową z udziałem  S. Żeromskiego i J. Kasprowicza, tworzył też podwaliny sądownictwa pomorskiego organizując w latach 20.  Sąd Apelacyjny w Toruniu.

Pragniemy również zachować w pamięci osobę Ryszarda Ornassa, w okresie międzywojennym, po wyjeździe z Pelplina , działacza  Polonii  na terenie Wolnego Miasta Gdańska, wysiedlonego w 1939 r. do Generalnej Guberni, gdzie, mimo skrajnie trudnych warunków egzystencji, podjął współpracę  z  miejscową partyzantką AK, co przypłacił rozstrzelaniem w Bodzentynie.

Ideały tak wysoko pojętej ofiarności pragniemy, jako rodzina wywodząca się z Ornasowa spod Pelplina, przenieść w dzisiejszą rzeczywistość i kontynuować w skromnym wymiarze poprzez ufundowanie stypendiów, których liczba i zakres, mamy nadzieję, będą  wzrastały.

Warunkiem  przyznania  stypendium będzie samodzielne przygotowanie pracy poświęconej "małej ojczyźnie" Pelplińskiej - ludziom , wydarzeniom, a także powstałym tutaj, wartym upamiętnienia dziełom. Przyznawaniu stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana  Chryzostoma  Ornassów patronują władze  Miasta i Gminy Pelplin oraz Stowarzyszenie  Miłośników  Pelplina W Stowarzyszeniu tym, pod adresem: ul. Mestwina  4, 83-130 Pelplin (a także na stronach internetowych www.pelplin.pl  i  www.smp.pelplin.com lub e-mail: smp.pelplin@op.pl) można uzyskać pełną informację dotyczącą stypendiów.

Poprzez pomoc stypendialną pragniemy dać wyraz przekonaniu, iż wartości, tak cenne dla naszych przodków, również dzisiaj mogą być atrakcyjne i inspirujące.

 

Teresa Thiel-Ornass

Marcin  Ornass-Kubacki                             

Hubert  Ornass-Kubacki                      

  Dworek w Ornasowie k. Pelplina


Zobacz archiwum