Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Stypendia Ornassów

Powrót

Posiedzenie kapituły stypendialnej

27 listopada 2013 roku, w Sztumie, odbyło się robocze spotkanie kapituły stypendialnej dot. przygotowania nowej edycji stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Po dyskusji, uczestnicy spotkania zgodnie doszli do wniosku, aby tematy prac stypendialnych w 2014 roku dotyczyły błogosławionego papieża Jana Pawła II. W związku z zaplanowaną kanonizacją Ojca Świętego oraz ogłoszonym przez Radę Miejską w Pelplinie „Rokiem Jana Pawła II” w przyszłym roku, kapituła chciałaby, aby młodzież sięgnęła po nauczanie naszego wielkiego Rodaka.

Tematy prac wkrótce zostaną zredagowane. Nowa edycja stypendiów Ornassów zostanie ogłoszona w styczniu 2014 roku, przed feriami zimowymi.


Zobacz archiwum