Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Stypendia Ornassów

Powrót

Przyznano stypendia Ornassów w IX edycji

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej.

11 czerwca 2014 w Pelplinie, zebrała się Kapituła Stypendialna, która oceniła wnioski i prace nadesłane w ramach IX edycji stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów.

Kapituła obradowała w składzie: fundatorka Teresa Thiel-Ornass, przewodniczący Kapituły Bogdan Wiśniewski, Jan Kulas, Elżbieta Prokopska i prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina Piotr Łaga. W ocenie prac uczestniczyła także Anna Mazurek-Klein.

Na ogłoszenie o stypendiach w ramach IX edycji napłynęło 30 wniosków. Tematy prac stypendialnych dotyczyły nauki św. Jana Pawła II oraz wspomnień wizyty papieża w Pelplinie w 1999 roku. Po raz pierwszy każdy musiał przygotować po dwie prace.

Po wnikliwej analizie, Kapituła postanowiła przyznać stypendia na rok szkolny 2014/15 następującym osobom:

Lp.

Nazwisko i imię

Przyznane stypendium na cały rok szkolny

1

Aronowska Oliwia

1000,00

2

Choinska Marta

1000,00

3

Frost Karolina

1000,00

4

Gorzkowska Diana

1200,00

5

Nagórska Dorota

1000,00

6

Pruszak Agata

800,00

7

Romanowisz Jakub

1000,00

8

Szarfenberg Agata

1200,00

9

Tomczyk Łukasz

800,00

10

Szymańska Marta

700,00

11

Szymański Jakub

700,00

12

Szymański Patryk

700,00

 Razem:    11 100,00

 

Dzięki Fundatorom z Rodziny Ornassów oraz pozyskanym ich staraniem innych darczyńców, na IX edycję stypendialną udało się zebrać kwotę ponad 11 tys. zł.

Stypendium wypłacane będzie w czterech transzach, w następujących miesiącach: wrzesień 2014, grudzień 2014, luty 2015, maj 2015.

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w Ośrodku Kultury w Pelplinie 11 września 2014, godz. 14.00. Na uroczystość zapraszamy wszystkich stypendystów, także z poprzednich edycji oraz rodziców, nauczycieli, opiekunów.

Fundatorami stypendium są potomkowie zasłużonej dla ziemi pelplińskiej rodziny Ornassów: Teresa Thiel–Ornass z synami Marcinem Ornass-Kubackim i Hubertem Ornass-Kubackim oraz inne osoby prywatne.

W imieniu Kapituły Stypendialnej

Piotr Łaga

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina

 

 


Zobacz archiwum