Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Stypendia Ornassów

Powrót

X edycja stypendiów Ornassów

Zapraszamy uczniów i studentów z gminy Pelplin do ubiegania się po raz kolejny o stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Na wnioski i prace Kapituła czeka do 8 maja 2015 roku.

Uwaga - wnioski z pracami można dostarczyć osobiście do prezesa Stowarzyszenia Piotra Łagi w Ośrodku Kultury w Pelplinie lub zostawić w sekretariacie MOK.

Poniżej dokumety związane z X edycją stypendialną:

Pliki do pobrania:


Zobacz archiwum