Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Stypendia Ornassów

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej

5 lipca 2018 roku w Pelplinie odbyło się posiedzenie Kapituły Stypendialnej w sprawie rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W ramach XIII edycji napłynęło 5 wniosków z wymaganymi pracami, których temat nawiązywał do 100.lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Kapituła stypendialna w składzie z darczyńcami, których reprezentowała sędzia SO Teresa Thiel-Ornass, (...)

 

Ogłoszenie XIII edycji stypendialnej

Ogłoszenie XIII edycji stypendialnej

Zapraszamy uczniów i studentów z gminy Pelplin do ubiegania się o stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W tym roku przygotowane zostały 3 tematy do wyboru. Wszystkie dotyczą 100.rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na wnioski i prace Kapituła czeka do 15 maja 2018 roku. Fundatorami stypendiów są potomkowie zasłużonej dla ziemi pelplińskiej rodziny Ornassów: Teresa Thiel–Ornass z (...)

 

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej - XII edycja.

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej - XII edycja.

28 czerwca 2017 roku w Pelplinie przyznano stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W ramach XII edycji napłynęło 15 wniosków z wymaganymi pracami, których temat brzmiał „Pamiętając, że budowle i miejsca mają swoją historię i znaczenie w życiu lokalnych społeczności, zaprezentuj swoją opowieść o takiej budowli lub o takim miejscu w najbliższej okolicy”.   Kapituła stypendialna w składzie z darczyńcami, (...)

 

Ogłoszenie XII edycji stypendialnej

Ogłoszenie XII edycji stypendialnej

Zapraszamy uczniów i studentów z gminy Pelplin do ubiegania się o stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Temat tegorocznej edycji: Pamiętając, że budowle i miejsca mają swoją historię i znaczenie w życiu lokalnych społeczności, zaprezentuj swoją opowieść o takiej budowli lub o takim miejscu w najbliższej okolicy. Wskazówki pomocnicze do tematu znajdują się w pliku "Ogłoszenie". Na wnioski i (...)

 

Przyznano stypendia w ramach XI edycji

Przyznano stypendia w ramach XI edycji

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej. 27 czerwca 2016 roku w Pelplinie przyznano stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W ramach XI edycji napłynęło 16 wniosków z wymaganymi pracami, których temat brzmiał „Co Ciebie w pelplińskiej katedrze szczególnie zainteresowało, zadziwiło, a co jest w  niej pięknego, może tajemniczego”. Kapituła obradowała w składzie: sędzia SO Teresa (...)

 

XI edycja stypendiów Ornassów

XI edycja stypendiów Ornassów

Zapraszamy uczniów i studentów z gminy Pelplin do ubiegania się o stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Temat tegorocznej edycji dotyczy pelplińskiej katedry. Szczegóły dot. tematu znajdują się w Ogłoszeniu. Na wnioski i prace Kapituła czeka do 15 maja 2016 roku. Fundatorami stypendiów są potomkowie zasłużonej dla ziemi pelplińskiej rodziny Ornassów: Teresa Thiel–Ornass z synami Marcinem (...)

 

Druk dla stypendystów

Druk dla stypendystów

Obecnych stypendystów X edycji prosimy o wypełnienie załączonego poniżej druku i odesłanie na smp.pelplin@op.pl do Stowarzyszenia lub dostarczenie do prezesa Piotra Łagi. Dopiero po otrzymaniu druku będziemy mogli wypłacić pierwszą transzę stypendium. 

 

Zaproszenie

Zaproszenie

W imieniu Fundatorów oraz Kapituły Stypendialnej serdecznie zapraszamy tegorocznych oraz wszystkich dotychczasowych stypendystów  na uroczyste wręczenie stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów, które odbędzie się w sobotę 26 września 2015 roku o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie. Będzie to X jubileuszowa uroczystość wręczenia stypendiów Ornassów, dlatego zależy nam na (...)

 

Przyznano stypendia Ornassów w X edycji

Przyznano stypendia Ornassów w X edycji

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej. 29 czerwca 2015 roku w Pelplinie przyznano stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W ramach X edycji napłynęło 29 wniosków z wymaganymi pracami, które dotyczyły 25 lat samorządności w Polsce.   Kapituła obradowała w składzie: sędzia SO Teresa Thiel-Ornass, Bogdan Wiśniewski, Dorota Sakowska i prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina Piotr Łaga. Po (...)

 

X edycja stypendiów Ornassów

X edycja stypendiów Ornassów

Zapraszamy uczniów i studentów z gminy Pelplin do ubiegania się po raz kolejny o stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Na wnioski i prace Kapituła czeka do 8 maja 2015 roku. Uwaga - wnioski z pracami można dostarczyć osobiście do prezesa Stowarzyszenia Piotra Łagi w Ośrodku Kultury w Pelplinie lub zostawić w sekretariacie MOK. Poniżej dokumety związane z X edycją stypendialną:

 

Przyznano stypendia Ornassów w IX edycji

Przyznano stypendia Ornassów w IX edycji

Komunikat z posiedzenia Kapituły Stypendialnej. 11 czerwca 2014 w Pelplinie, zebrała się Kapituła Stypendialna, która oceniła wnioski i prace nadesłane w ramach IX edycji stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Kapituła obradowała w składzie: fundatorka Teresa Thiel-Ornass, przewodniczący Kapituły Bogdan Wiśniewski, Jan Kulas, Elżbieta Prokopska i prezes Stowarzyszenia Miłośników Pelplina Piotr Łaga. W ocenie (...)

 

Nowa edycja stypendiów Ornassów

Nowa edycja stypendiów Ornassów

Zapraszamy uczniów i studentów z gminy Pelplin do ubiegania się po raz kolejny o stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. To już dziewiąta edycja tego programu wspierającego uczniów i studentów z gminy Pelplin. Na wnioski i prace Kapituła czeka do 9 maja 2014 roku. Szczegóły dot. stypendiów zanjdują się w "Ogłoszeniu" do pobrania poniżej. Druk wniosku, regulaminy  

 

Posiedzenie kapituły stypendialnej

Posiedzenie kapituły stypendialnej

27 listopada 2013 roku, w Sztumie, odbyło się robocze spotkanie kapituły stypendialnej dot. przygotowania nowej edycji stypendiów im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Po dyskusji, uczestnicy spotkania zgodnie doszli do wniosku, aby tematy prac stypendialnych w 2014 roku dotyczyły błogosławionego papieża Jana Pawła II. W związku z zaplanowaną kanonizacją Ojca Świętego oraz ogłoszonym przez Radę Miejską w Pelplinie „Rokiem Jana Pawła (...)

 

O patronach programu stypendialnego

O patronach programu stypendialnego

Ora et labora - tę sentencję, kształtującą charyzmat zakonu cysterskiego w Pelplinie, przekazał w rodzinnej tradycji nasz dziad i pradziad Eugeniusz Ornass, uczeń pelplińskiego – podobnie  jak większość młodzieży męskiej z Ornasowa k. Pelplina – słynącego z polskości Collegium Marianum. Ta myśl, módl się i pracuj,  kształtowała postawy najwybitniejszych przodków rodziny Ornass, których pamięć, my potomkowie, chcemy (...)

 
Zobacz archiwum