Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

1% dla Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Pelplina zwraca się z prośbą o wsparcie prowadzonych działań na rzecz mieszkańców Pelplina poprzez przekazanie kwoty 1% od swojego podatku.

Stowarzyszenie realizuje projekty dla dzieci i młodzieży oraz program stypendialny im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów dla młodych mieszkańców naszej gminy.

Przekaż swój1% od podatku przez PITax.pl, strona www.pitax.pl  Stowarzyszenie współpracuje z PITax.pl w pozyskiwaniu 1% od podatku.

Jak przekazać 1% na Stowarzyszenie Miłośników Pelplina?
Wystarczy, że w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w odpowiednim polu formularza wpiszemy numer KRS: 0000188844 oraz kwotę 1%.

W 2011 roku z 1% pozyskaliśmy 10 844,30 zł. Środki zostały wydane na: zakup instrumentów dla Pelplińskiej Orkiestry Dętej, na stypendia dla dzieci i młodzieży oraz na inne działania satutowe.

W 2012 roku z 1% pozyskaliśmy 8 652,50 zł, w tym 3 508,20 zł z przeznaczeniem na stypendia Ornassów dla dzieci i młodzieży. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane przez zarząd Stowarzyszenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczegółowe sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za każdy rok, zamieszczone jest na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/