Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

SMP Pelplin

Konto bankowe

Konto główne: Bank Zachodni WBK nr 30 1500 1025 1210 2007 8412 0000

Konto do wpłat na stypendia Ornassów: Bank Zachodni WBK nr 51 1500 1025 1210 2009 8449 0000